Museum Research Application (MUSRA)

Jabatan Muzium Malaysia


Pendaftaran Penyelidik

Researcher Registration

# Sila kunci masuk e-mel peribadi yang sah dan aktif bagi tujuan penerimaan notifikasi dari sistem MUSRA.
# Minimum 8 huruf diperlukan sebagai kata laluan.
Sudah mendaftar? Already registered? Log Masuk Log In